Loading...

Novosti

CASE STUDY: Potrošiti proizvedenu energiju lokalno, kroz daljinska i područna grijanja

Unatoč dobrim sirovinskim predispozicijama, još uvijek je tek simbolično razvijen sustav daljinskog grijanja u zemljama regije JIE. Direktor tvrtke Dvokut Pro iz Sarajeva Vanja Ćurin, ujedno član Odbora direktora europske udruge AEBIOM sa sjedištem u Bruxellesu, dat će pregled investicije u energanu u Livnu, koja ima i izgrađeni centralni toplinski sustav i kogeneraciju na biomasu u Livnu, BiH. Na konferenciji će se prikazati i sustav daljinskog grijanja kaznionice u Glini.