Loading...

Novosti

NAJAVA: RENEXPO Water&Energy Western Balkans 25.-27.4.2017.

Zahvaljujući RENEXPO® WATER & ENERGY Western Balkan  tijekom 3 dana sajma od 25- 27.4.2017., Beograd postaje platforma za okupljanje profesionalaca i poslovne susrete u sektoru energije i vode iz cijele Europe.

Nakon 6 uspješnih sajmova, sa više od 40 konferencija, 600 sastanaka, preko 600 prezentacija regionalnih projekata i uvođenje cijelog sektora voda tijekom kongresa o vodoprivredi u lipnju i RENEXPO® BiH u studenom 2016, ovaj put svi sektori ujedinjeni su u jedan događaj.

Teme: hidroenergija, bioenergija (biomasa i bioplin), energija vjetra, upravljanje otpadom, otpadne vode, voda za piće i zaštita od poplava su u fokusu izložbe, konferencija, okruglih stolova, seminara i pratećeg programa.
Budite dio ovog događaja.

Pridružite se u novom iskustvu energije …

1. Izložba
2. Konferencije
3. Investicioni projekti

Radujemo se našem susretu u Beogradu.

Gordana Gašović
Marketing i PR