Loading...

KAMPANJA ZA VEĆU UPORABU DRVNOG PELETA

PROBLEM / POTREBA

Peleti su jedan od oblika ogrijeva iz obnovljivih izvora energije, međutim, u Hrvatskoj se još uvijek koriste u vrlo maloj i nedovoljnoj mjeri s obzirom na potencijale drvne biomase. Osnovni razlog je činjenica da hrvatsko tržište nije upoznato s tim oblikom ogrijeva. Kako bi se povećala upotreba peleta, potrebno je provesti edukativno-marketinšku kampanju među profesionalcima i širom populacijom

OPIS PROBLEMA / POTREBE

Hrvatska kao potpisnica Kyoto protokola do 2020. mora povećati potrošnju energije iz obnovljivih izvora te tako smanjiti ispuštanje stakleničkih plinova u atmosferu i povećati energetsku učinkovitost kroz smanjenu potrošnju energije.
Peleti su jedan od oblika ogrijeva iz obnovljivih izvora energije, međutim, u Hrvatskoj se još uvijek koriste u vrlo maloj i nedovoljnoj mjeri s obzirom na potencijale drvne biomase. Osnovni razlog je činjenica da hrvatsko tržište nije upoznato s tim oblikom ogrijeva.
Kako bi se povećala upotreba peleta, potrebno je provesti edukativno-marketinšku kampanju među profesionalcima i širom populacijom. Pri tome treba imati na umu da u Hrvatskoj djeluje desetak proizvođača peleta koji su trenutno, upravo iz navedenih razloga, primorani izvoziti svoje proizvode (92%).

separator_wood

SVRHA

Provedbom ovog projekta želi se povećati upotreba peleta na hrvatskom tržištu, s obzirom na trendove te opisane potrebe vezane uz smanjenje emisije CO2, odnosno činjenicu da je pelet ekonomsko, ekološko i sociološko gorivo budućnosti.

Problem nepostojanja tržišta identificiran je kroz petogodišnji rad na različitim projektima u području hrvatske drvne industrije, odnosno u izravnim kontaktima s proizvođačima peleta, proizvođačima opreme te provođenjem anketa među širom populacijom kroz projekt Drvo je prvo.
Trenutno se u Hrvatskoj nitko ne bavi ovom problematikom, a Udruga proizvođača peleta i drvne biomase je po osnivanju iskazala interes za pokretanjem sličnog projekta upravo u suradnji s časopisom DRVO & NAMJEŠTAJ koji već niz godina prati događanja u ovom sektoru u Hrvatskoj i inozemstvu te raspolaže relevantnim informacijama i trendovima vezano uz tematiku drvne biomase.
Projekt se temelji na disperziji informacije odnosno marketinško-edukativnim aktivnostima na području čitave Hrvatske, s naglaskom na priobalno područje i otoke s obzirom da je pelet prema svim pokazateljima najpogodnije gorivo upravo za navedeno područje.

CILJEVI

Glavni cilj ovog projekta je edukativno-informativnog karaktera te se odnosi na upoznavanje šire populacije o ekonomskim, ekološkim i sociološkim prednostima upotrebe peći na pelete, s obzirom na hrvatsku sirovinsku bazu i potencijal otvaranja novih radnih mjesta upravo u proizvodnji peleta.

 • CILJ
  1

  Pokretanje kampanje kako bi se popularizirala upotreba peleta

Cilj pokretanja kampanje
Zainteresirati stanovništvo za pelet kao mogući ogrijev
 • CILJ
  2

  Educirati stanovništvo o ekonomsko- ekološkim prednostima upotrebe peći na pelete

Edukacija stanovništva
Edukacija o ekonomskim, ekološkim i sociološkim prednostima upotrebe peći na pelete.
 • CILJ
  3

  Emotivno približiti sustave grijanja na pelete na osnovi ekološkog ponašanja pojedinca

Emotivna veza
Smanjiti lošu percepciju koja je trenutno uvriježena u Hrvatskoj a tiče se iskorištavanja drvnog resursa u svim oblicima

Glavni/dugoročni cilj

a) edukacija o ekonomskim, ekološkim i sociološkim prednostima upotrebe peći na pelete

Specifični/kratkoročni ciljevi kroz brojčane pokazatelje

 1. emotivno približiti sustave grijanja na pelete na osnovi ekološkog ponašanja pojedinca
 2. zainteresirati stanovništvo za pelet kao mogući ogrijev
 3. smanjiti lošu percepciju koja je trenutno uvriježena u Hrvatskoj a tiče se iskorištavanja drvnog resursa u svim oblicima

Ciljne grupe projekta

Ciljana skupina su hrvatska populacija u najširem smislu, s naglaskom na mlade obitelji koje tek donose odluku o mogućem tipu grijanja u svojim obiteljskim kućama, primarno na obali odnosno otocima. Pri tome treba voditi računa da se na odgovarajći način tematika približi svim starosnim skupinama, i djeci i roditeljima. Pažnja također treba biti usmjerena na struku odnosno sektor energetike, projektante i arhitekte koji često donose odluke o izboru grijanja.

OČEKIVANI REZULTATI

Predviđeni su višestruki utjecaji projekta, pod pretpostavkom da se projekt provodi u kontinuitetu sukladno inozemnim iskustvima, primarno austrijskim i njemačkim koji su sličnim kampanjama znatno povećali korištenje peleta u svojim državama. Sukladno tome očekuje se:

 • Povećana svijest o ekonomsko-ekološkim prednostima upotrebe peći na pelete i korištenja peleta kao obnovljivog i ekološkog domaćeg goriva
 • Povećana prodaja sustava za grijanje na pelete na domaćem tržištu
 • Smanjenje emisije stakleničkih plinova / približavanje potpisanim ciljevima prema Kyoto protokolu
 • Subvencioniranje uvođenja sustava na pelete (veći poticaji za sustave domaćeg proizvođača)
 • Povećana domaća proizvodnja peleta – otvaranje novih radnih mjesta – regionalni razvoj!

KLJUČNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

 • Objava marketinških poruka u medijima i na Internetu
 • Mobilno postrojenje (kamion s instaliranim pećima na pelete) obilazi veće hrvatske gradove vikendom (na trgu se uživo može vidjeti kako funkcionira peć na pelete)
 • Podjela promotivnih materijala
 • Edukacijske aktivnosti u suradnji s školama i vrtićima
 • Ostale marketinške aktivnosti
Pelet od drva je potpuno marginaliziran u hrvatskim strateškim energetskim dokumentima.

Izradu materijala za kampanju podržali su Njemačka razvojna banka – KfW i Hrvatska banka za obnovu i razvitak – HBOR.