Loading...

Pelet je gorivo budućnosti

Pelet su cilindrična zrna sa dijametrom 5-6 mm i dužinom 10-25 mm.

piljevina_peleti

Pelet je prešani drvni ostatak vlažnosti manje od 10 % što mu daje visoku energetsku učinkovitost. Peleti su biogorivo koje se koristi za grijanje najrazličitijih prostora dobivanje toplinske energije. Energetska vrijednost peleta je oko 18 MJ/kg peleta (5 kW/h).

Postupak proizvodnje peleta iz krupnog “otpada”
Krupno drvo se melje u sječku ili takozvani čips koji se potom dodatno melje u piljevinu. Dobivena piljevina najčešće sadrži preveliki udio vlage te ju je potrebno dodatno sušiti u posebnim sušarama za piljevinu. Takva piljevina je osnovna sirovina za proizvodnju peleta.

2 kg peleta 1 lit ulja za loženje
1,85 kg peleta 1 m3 zemnog plina
650 kg peleta zauzima 1 m3 prostora
3 m3 peleta 1000 lit ulja za loženje
Potrošnja peleta 1 kg/h 5 kW snage

Automatika sagorjevanja u pećima i kotlovima na pelet stavlja pelete u isti rang sa loživnim uljem i plinom. Peći se automatski pale i gase, postižu i održavanju temperaturu koju im se zada, te imaju automatsko doziranje. To im daje prednost pred grijanjem na drva ili drveni briket.
Spadaju u obnovljive izvore energije te se rade od drvnog ostatka koji se nekad deponirao, a danas mu se daje dodana vrijednost u obliku peleta kao gotovog proizvoda.

Prednosti korištenja peleta?

 

ČUVAMO ŠUME
Cjelokupni potencijal korištenja biomase u proizvodnji energije, električne ili toplinske, je nemjerljiv i znatno može doprinijeti poboljšanju korištenja OIE, prilagodbi Kyoto protokolu i ruralnom razvoju jer se sva proizvodnja redovito odvija na relativno pasivnim šumovitim područjima.
DJELUJEMO EKOLOŠKI
Peleti su u usporedbi s fosilnim gorivima gotovo CO2 neutralni a to znači da prilikom sagorijevanja peleta dolazi do zatvaranja CO2 kruga jer sagoreno drvo otpušta onoliko CO2 koliko ga je primilo tijekom života. To je važno jer u procesu sagorijevanja fosilnih goriva CO2 odlazi u atmosferu gdje ostaje milijune godina.
POMAŽEMO RAZVOJ GOSPODARSTVA
S ekonomskog gledišta, raširena upotreba drvnih peleta otvara nova radna mjesta, naročito u ruralnim dijelovima gdje je smještena drvna industrija. Pojačanim korištenjem peleta otvaraju se nova radna mjesta u industriji, obrtništvu i uslužnoj djelatnosti kao i u šumarstvu i poljoprivredi, čime se osigurava i poboljšava socijalna struktura jedne regije.
ŠTEDIMO NOVAC
Do kolovoza 2008. cijena drvnog peleta bila je oko 60 posto niža nego cijena nafte. Danas korištenjem peleta umjesto nafte možemo ostvariti uštedu do 40 posto!
GRIJANJE SIGURNO I ZA BUDUĆE NARAŠTAJE
Opskrba drvnim peletom je sigurna i trajna jer je drvo, za razliku od fosilnih goriva, obnovljiv izvor energije. Europa koristi oko 90 mil. tona nafte za grijanje svake godine, no zalihe nafte i plina su ograničene.

Ako se u jednoj obiteljskoj kući zamijeni peć na naftu sustavom na pelete, smanjit će se emisija CO2 za pet tona u godinu dana!


CO2 neutralan – korištenjem peleta, smanjuje se efekt staklenika u atmosferi!

peleti_detalj_peci peci_na_pelete kamin_na_pelete

Kamini na pelete

Zašto odabrati kamin na pelete?

Grijanje na pelete daje vašem domu pravi prirodni ugođaj. Kroz prozirna vrata ložišta možete vidjeti prekrasan plamen. Jednostavan je za upotrebu, potpuno automatski program omogućuje vam jednostavno rukovanje i  reguliranje. Općenito, potrebna snaga za zagrijavanje 200m3 je oko 15kW, kapacitet grijanja s kvalitetnim peletima je 5,5 – 6kW (1kg).
Potrošnja peleta na najvećoj snazi je je oko 2,6 kg/sat, znači u kunama oko 5 – 6 kuna/sat. Cijena peleta ne ovisi o cijeni nafte i plina, znači na eventulano povećanje cijene nafte i plina na svjetskom tržištu neće povećati cijenu pelete zato što su peleti proizvod iz lokalnih resursa, naših šuma i proizvode se u Hrvatskoj.
Kamini imaju modernu regulaciju i ovisno od proizvođača isporučuju se i daljinski upravljači. Regulacije imaju dnevnu ili tjednu programiranost te regulaciju snage do pet razina. Kamini nekih proizvođača odlikuju se i raznim inovativnim rješeninjima koja povećavaju iskoristivost samog kamina te i zašitu komponenti u samom radu.
Cijenu kamina definira i vizualni izgled kamina, materijali oplate i boja. Kamini mogu biti opremljeni ventilirajućim ispustima kojima možemo distribuirati topli zrak u ostale prostorije ili toplinskim izmjenjivačem za zagrijavanje kotlovske vode za grijanje radijatora. U slučaju s izmjenjivačem kamini su najčepče opremljeni i pumpom te ekspanzionom posudom, takva izvedba znatno povisuje cijenu kamina, ali na tržištu je najtraženija.

Svi proizvođači kamina na pelete u ponudi imaju i ugradbeni kamin na pelete, uložak dolazi s spremnikom za pelete, također potpuno automatiziran i s daljinskim upravljačem.

Cijene peleta

Grijanje peletima jeftinije je 40 posto nego grijanje na naftu i plin. Cijene peleta su relativno stabilne a peleti se proizvode u Hrvatskoj pa je opskrba ovim gorivom sigurna.
Cijene peleta vreće od 15kg (19,50 kn – 1,3 kn/kg + PDV).
Cijene peći na pelete (14.-23.000 kn).

 kn/kWh

Eur/kWh

Drveni pelet

0,370

0,049

CTS-HEP

0,410

0,055

Prirodni plin

0,608

0,081

UNP

0,806

0,107

Lož ulje

0,826

0,110

Tečaj: 7,5 kn


Drvni pelet - 0,370 kn / kWh
CTS-HEP - 0,410 kn / kWh
Prirodni plin - 0,608 kn / kWh
UNP - 0,806 kn / kWh
Lož ulje - 0,826 kn / kWh

USPOREDBA CIJENA

1. Drveni pellet
Cijena s PDV-om

1,600

kn/kg
Ogrijevna vrijednost

5,00

kWh/kg
Sezonska učinovitost

0,94

Cijena kWh:

0,340

kn/kWh
2. CTS – HEP Tolinarstvo
Energija s PDV-om

0,2875

kn/kWh
Snaga

18,0250

kn/kW/mj
Cijena kWh:

0,380

kn/kWh
3. Prirodni plin
Cijena s PDV-om

0,549

kn/Sm3
D. ogrijevna vrijednost

9,26

kWh/m3
Sezonska učinovitost

0,95

Cijena kWh:

0,578

kn/kWh

4. UNP spremnik
Cijena s PDV-om

9,410

kn/kg
D. ogrijevna vrijednost

12,77

kWh/kg
Sezonska učinovitost

0,95

Cijena kWh:

0,776

kn/kWh
5. EL lož ulje
Cijena s PDV-om

7,160

kn/l
Ogrijevna vrijednost

10

kWh/l
Sezonska učinovitost

0,90

Cijena kWh:

0,796

kn/kWh

VAŽNO JE ZAPAMTITI!
Želim znati više
TKO PROIZVODI PELETE?

Drvenjača d.d.
Fužine
Energy Pellets d.o.o.
Delnice
Finvestcorp d.d.
Čabar
Moderator d.o.o.
Udbina
Mundus Viridis d.o.o.
Gradec
Pin d.o.o.
Jasenovac

Spačva d.d.
Vinkovci
Šišarka d.o.o.
Županja