Loading...

Novosti

Duis at lacus non lorem dapibus congue. Quisque ut ipsum vel diam faucibus dignissim nullam ut eros id massa molestie ullamcorper. Ut aliquam justo quis purus consectetur condimentum.

POZIV / Konferencija Kupres (21.-22.03.2024.)

Pozivamo Vas na međunarodnu konferenciju “KUPRES – Modernizacija šumarstva u BIH”, koja će se održati 21. i 22.03.2024. godine u hotelu Adria ski (Čajuša bb, 80320 Kupres).
Organizatori konferencije su Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres i Hrvatski drvni klaster, dok se značajna podrška organizaciji i sudjelovanje ove godine, kao i prethodnih godina, očekuje od predstavnika Drvnog klastera Hercegovina, Gospodarske/ Privredne komore FBiH, kao i od domaćina Općine Kupres. Glavni pokrovitelj skupa je Hercegbosanska županija, a pozivi su upućeni nadležnim državnim institucijama, kao i drugim zainteresiranim subjektima u BiH. Također, najavljen je dolazak niza partnera i sektorskih sudionika s nivoa EU-a, kao i iz država članica (Hrvatska, Slovenija, Austrija) te iz zemalja JIE (Srbija, Crna Gora, Makedonija).

Cilj skupa je afirmativan pristup sektorskoj tematici, kao i  objektivno i ažurno informiranje sudionika i gostiju koji se već tradicionalno na Kupres odazivaju u velikom broju. Jedan od programskih prioriteta odnosi se na mogućnosti financiranja sektora šumarstva i drvne industrije iz fondova EU, kao i usklađivanje politika EU-a i BiH u području šumarstva, te primjena novih tehnologija (AI), odnosno modernizacija svih djelatnosti u lancu šumarstvo-prerada drva.
Obzirom na vrlo intenzivne promjene koje se događaju na svjetskom tržištu glavna tema ovogodišnjeg skupa je „Globalni utjecaj na cijene i tržište“. Približavanje BiH Europskoj uniji za mnoge gospodarske subjekte, posebice za one u javnom vlasništvu, otvara nove mogućnosti pokretanja razvojnih projekata, osobito ako ti poslovni subjekti već posjeduju kadrovski, razvojni i inovacijski karakter, kao što je to slučaj s većinom poslovnih subjekata u BiH šumarstvu. S druge strane, drvoprerađivačke tvrtke su glavni kupci šumarstva i one već tradicionalno imaju naglašenu tendenciju ozbiljnog komercijalnog prisustva na europskom, odnosno globalnom tržištu, kamo i plasiraju svoje drvne proizvode, uz stalnu potrebu za ažurnim informacijama.

Dinamične promjene u općoj geostrategiji i svjetskoj politici, aktualni ratovi i političke krize nameću i brojne nove teme, a politika EU-a favorizira šumarstvo kao glavni ponor ugljika u Europi. CO2 kvote kao i primjena umjetne inteligencije nesumnjivo spadaju u kategoriju glavnih sektorskih prioriteta narednog desetljeća, stoga će biti odgovarajuće zastupljene i u programu konferencije, kao i teme sve većeg utjecaja klimatskih promjena i primjena Zelenog plana EU-a.


OKVIRNI PROGRAM
(hotel Adria ski Kupres –  www.adriaski.net )

četvrtak 19.01.
– 12.00-13:00 – otvaranje, pozdravni govori
– 13.00-15.00 – program / 1-2 tematski blok
– 15.00-16.00 – ručak
– 16.30-18:30 – program / 3-4 tematski blok
– 19.00 večera
petak 20.01.
– 09.30-11.30 – studijska posjeta (šuma na Kupreškim vratima)
– 12.00 – polazak
Sudjelovanje je za goste, kao i za predstavnike šumarstva i drvne industrije besplatno, uz obaveznu prijavu do 11.03.2024. Molimo vaše prijave na mail: info@hbsume.ba ili marijan.lozancic@hbsume.ba. Više informacija na +387 34 274 801.
S poštovanjem,
ORGANIZACIJSKI ODBOR KONFERENCIJE

ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres